A Képviselő-testület 2019. december 5-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2019. Nov. 29. - 11:25

                                                                         M E G H Í V Ó  

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. december 5-én (csütörtökön) 8,30 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                        N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                         Előadó:

1

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala

Ferencz i Gábor

polgármester

2

Szociális étkeztetés biztosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Jánosi Tamás kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező Devecser, Deák tér 1. szám alatti – Közös Önkormányzati Hivatal épülete – ingatlanba gázkazán beépítésére beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Devecseri 0268 hrsz-ú ingatlanon méh kaptárok elhelyezésének engedélyezése

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Önerő biztosítása a TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú „Devecser Meggyeserdei iparterület fejlesztése” című pályázathoz

Ferenczi Gábor

polgármester

7

A 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Bendes István

jegyző

8

Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2019. november 29.

                                                                                                                          Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                              polgármester

Naptár: 
2019, december 5 - 08:30

Szerzőről