A Képviselő-testület 2019. január 16-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2019. Jan. 11. - 10:40

                                                                         M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. január 16-án (szerdán) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                                        N A P I R E N D

                         T á r g y :                                                                                                             Előadó:

1.

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

A szociális étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tandíj átvállalásának kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

5. Devecseri Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolai térítési díj átvállalásának kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

HAT-18-03 „HATÁRTALANUL! Program Kárpátaljai szolidaritási program”

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Devecseri 0162/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Miskei úton gyalogátkelőhely létesítése - tervezés

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Határidő hosszabbítási kérelem

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

A Képviselő-testület 2018. évben végzett munkájának értékelése, valamint 2019. évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

Vukán István kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2019. január 11.

                                                                                                          Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                polgármester

Naptár: 
2019, január 16 - 16:00

Szerzőről