A Képviselő-testület 2019. január 30-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2019. Jan. 25. - 09:47

                                                                          M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. január 30-án (szerdán) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                             N A P I R E N D   E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                      N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                           Előadó:

1.

Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

Devecser Város Önkormányzat gyepmesteri feladatainak ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2019. évi könyvtári beiratkozási díja

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Devecseri Ujság nyomdai szerződése az Alpha-Vet Kft-vel, Devecseri Ujság hirdetési díjainak megállapítása

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

A kórház történetének kiadására érkezett ajánlat

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Döntés a TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című pályázathoz kapcsolódó kivitelezők meghatározásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Ravatalozóba drapéria beszerzése - döntés

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Tájékoztatás Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mérőpont telepítésének lehetőségéről

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

A polgármester 2019. évi szabadságának megállapítása

Bendes István

jegyző

12.

Tájékoztató az önkormányzati bizottság 2019. évi munkatervéről

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Tájékoztató a szociális és kiegészítő tűzifáról és a rezsicsökkentés végrehajtásáról

Vörös Tibor

bizottsági elnök

14.

Folyamatban lévő peres ügyről, ügyekről tájékoztatás

Dr. Németh Ákos Pál

alpolgármester

15.

Tájékoztató az Önkormányzat SZMSZ-éről

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2019. január 25.

                                                                                                                 Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                     polgármester

Naptár: 
2019, január 30 - 16:00

Szerzőről