A Képviselő-testület 2019. május 29-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2019. May. 24. - 10:34

                                                                             M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. május 29-én (szerdán) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                               N A P I R E N D  E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                       N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                               Előadó:

1

Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Tájékoztató az egészségügyi szakellátás tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Beszámoló a Devecseri Ujság 2018. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

6

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Caterpillar 428D rakodógép javítása

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Devecser víziközmű-vagyon 2019. évben kötelezően elvégzendő vagyonértékelése

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Téli rezsicsökkentés

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Devecser Településfejlesztési koncepció elfogadása

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Dürgő Péter ingatlan felújítási kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

12

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó pótmunkák

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Damjanich u. 7. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújítása

Ferenczi Gábor

polgármester

14

Falugazdász iroda korszerűsítése

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Csoma Petra kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

16

Egyed Martin kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Y12 Galambsport Egyesület helyiséghasználata

Ferenczi Gábor

polgármester

18

Szemétszállítás és hulladékgazdálkodás a használtcikk piacon

Ferenczi Gábor

polgármester

19

Rendszám nélküli járművek kezelése

Ferenczi Gábor

polgármester

20

Tehetséges gyermekek elismerése

Ferenczi Gábor

polgármester

21

Gyermekorvosi pályázat kiírása

Ferenczi Gábor

polgármester

22

Beiskolázás támogatása

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2019. május 23.

                                                                                                                      Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                          polgármester

Naptár: 
2019, május 29 - 16:00

Szerzőről