A Képviselő-testület 2019. március 27-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2019. Mar. 22. - 10:11

                                                                       M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. március 27-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                           N A P I R E N D   E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                  N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                            Előadó:

1.

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

A szociális bérlakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Beszámoló a Városi Polgárőr Egyesület 2018. évben végzett tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Beszámoló a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok előkészítéséről

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Devecser Város Önkormányzata középtávú tervének módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Hitel kérelem

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésének véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Devecser I. számú Védőnői körzet védőnői állása

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Védőnői állásra pályázat kiírása

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

Devecseri 333/5 és a 333/6 hrsz.-ú lakótelkek értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Döntés „Devecser Város Év Rendőre” díj adományozásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2019. március 22.

                                                                                                                    Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                        polgármester

Naptár: 
2019, március 27 - 14:00

Szerzőről