A Képviselő-testület 2020. február 20-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2020. Feb. 14. - 13:45

                                                                                M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. február 20-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                             N A P I R E N D

                T á r g y :                                                                                                                         Előadó:

1.

Devecser Város Önkormányzata középtávú tervének elfogadása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi terület rehabilitációja Devecserben" (szociális bérlakások építése), elnevezésű pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri és pénzügyi vezetői feladatok

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Devecser Város Önkormányzat gyepmesteri feladatainak ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Metrical Kft.-vel keretszerződés kötése

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Vitnyéd 4x4 SE kérelme 0621/5 hrsz.-ú ingatlan használatára

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

YUKKA SKS.R.O. Kft. kérelme a 0623/2 hrsz.-ú ingatlan használatára

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

VE-KON-BO 99 Kft. kérelmének visszavonása

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Tájékoztató a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. évi munkatervéről

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2020. február 14.

                                                                                                            Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                 polgármester

Naptár: 
2020, február 20 - 09:00

Szerzőről