A Képviselő-testület 2020. január 30-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2020. Jan. 27. - 13:47

                                                                                M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. január 30-án (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                            N A P I R E N D

             T á r g y :                                                                                                                         Előadó:

1.

A Devecseri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

A Devecseri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Devecser Város Önkormányzata és a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Erdőtelepítési terv elkészítésére ajánlatok bekérése

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező Devecser, Deák tér 1. szám alatti – Polgármesteri Hivatal épülete – ingatlan fűtés felújítása

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Devecseri 0145/4 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adása

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Devecseri 480, 481, 482, 483/1 és a 483/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Pusztamiske település kérelme szennyvízhálózatra történő rákötés engedélyezésére

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

Devecseri 0621/5 hrsz.-ú ingatlanon gyűjtőhely kialakítására vonatkozó kötelezés

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

14.

A polgármester 2020. évi szabadságának megállapítása

Vörösné Soós Ágnes

jegyző

15.

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

16.

Rózsavölgyi Éva kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2020. január 27.

                                                                                                             Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                 polgármester

Naptár: 
2020, január 30 - 13:00

Szerzőről