A Képviselő-testület 2023. augusztus 29-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2023. Aug. 25. - 10:42

                                                                                      M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. augusztus 29-én (kedden) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

8460 Devecser, Deák tér 1.

                                                                                    N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                             Előadó:

1

Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

A szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás megszüntetése

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Önkormányzati tulajdonú tehergépkocsi megvásárlása iránti kérelem

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Rimex Plussz Kft. kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Tiba-Kuczi Zsanett támogatási kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Somlóvásárhely Jövőjéért Egyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Arany János utca Hunyadi és Bem utca közötti részének aszfaltozására árajánlat kérése

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Dózsa György utca Csokonai utcai becsatlakozásánál a zárt csapadékvíz elvezető akna cseréjére, a Beck János köznél csapadékvíz elvezető akna és áteresz kialakítására, valamint aszfaltozásra érkezett ajánlatok

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Dózsa György utca páros oldalán a csapadékvíz-elvezető árok felújítására árajánlatok bekérése

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Dózsa György utca és Park utca közlekedési rendjére javaslattétel

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Telekcserével kapcsolatos döntés

Ferenczi Gábor

polgármester

14

Takáts Rafael Magyar Kultúrkör Padé támogatása

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2023. augusztus 25.

                                                                                                               Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2023, augusztus 29 - 09:00

Szerzőről