A Képviselő-testület 2023. május 3-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2023. Apr. 28. - 12:21

                                                                                     M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. május 3-án (szerdán) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                                 N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                            Előadó:

1

Társulás létrehozása szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Beszámoló a tanyagondnok 2022. évben végzett munkájáról

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Beszámoló a védőnők 2022. évben végzett munkájáról

Ferenczi Gábor

polgármester

4

A közterületek, településrészek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 16/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése pályázattal kapcsolatos tájékoztatás

Ferenczi Gábor

polgármester

8

TOP-4.1.1-15-VE1-2019-00037 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázattal kapcsolatos tájékoztatás

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Testvértelepülési kapcsolat kialakítása Szőlősgyörök és Kál településekkel, testvértelepülési szerződés jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

10

„750 éves Devecser” - az emlékévhez kapcsolódó események és városszépítő feladatok

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Pápai Tankerületi Központ kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Pályázat kiírása konyhai kisegítő munkakör betöltésére

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjának befizetési határideje

Ferenczi Gábor

polgármester

14

 Devecser 021/12 ingatlan egyszeri és végleges kártalanítása

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Ingatlanok ingyenes átadása

Ferenczi Gábor

polgármester

16

Csokonai utca Gárdonyi Géza és Ady Endre utca közötti szakaszán ivóvízvezeték cseréje

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Növények pótlása a Hársfa utcában

Ferenczi Gábor

polgármester

18

Devecser-Újváros, Eszterházy utca fejlesztése

Ferenczi Gábor

polgármester

19

Devecser játszóterei

Ferenczi Gábor

polgármester

20

RTL csatorna ajánlata

Ferenczi Gábor

polgármester

21

Őszi Fény Nyugdíjas Klub kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

22

Devecseri Fúvósok Egyesület 2022. évi pénzügyi beszámolója

Ferenczi Gábor

polgármester

23

Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Ihászné Szabó Katalin

bizottsági elnök

24

Tájékoztató az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális és egyéb támogatásokról

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2023. április 28.

                                                                                                                 Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2023, május 3 - 09:00

Szerzőről