A Képviselő-testület 2023. március 29-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2023. Mar. 24. - 11:05

                                                                                   M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. március 29-én (szerdán) 10,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                                   N A P I R E N D

                            T á r g y :                                                                                                          Előadó:

1.

Beszámoló a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ 2022. évi munkájáról

Füstös Zsuzsanna

igazgató

2.

Tájékoztatás a Devecser 620/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő állami tulajdonú épületek javításának és karbantartásának MNV Zrt. általi finanszírozásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Beszámoló a Városi Polgárőr Egyesület 2022. évi munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Tájékoztató a civil szervezetek, önszerveződő csoportok 2022. évi támogatásáról, valamint az Önkormányzat és ezen szervezetek, csoportok kapcsolatáról, együttműködéséről

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Meggyeserdei honvédségi lakások városi ivóvíz- és szennyvízhálózatra történő rácsatlakozása, valamint az Önkormányzat által továbbhasznosításra kért lakásállomány véglegesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Közvilágítási hálózat 5 db lámpájának próbacseréje

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Döntés feladatellátási kötelezettség, víziközmű vagyon és társasági részesedés Magyar Állam részére történő átruházásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

72/2021.(IV.29.) Kt. határozat módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

84/2023.(III.1.) Kt. határozat módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

14.

Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra

Ferenczi Gábor

polgármester

15.

Multifunkciós közösségi tér használata és a használat feltételeinek biztosítása (Devecser, Újváros, Berta park - Miskei utca 47.)

Ferenczi Gábor

polgármester

16.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére elnyert pályázat megvalósítása

Ferenczi Gábor

polgármester

17.

Csatlakozás az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap elnevezésű programhoz

Ferenczi Gábor

polgármester

18.

„750 éves Devecser” - 2024-es év városi emlékévvé nyilvánítása

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2023. március 24.

                                                                                                  Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2023, március 29 - 10:00

Szerzőről