A Képviselő-testület 2023. november 29-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2023. Nov. 24. - 10:22

                                                                                M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. november 29-én (szerdán) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ színházterme Devecser, Jókai u. 3.

                                                                              N A P I R E N D

                            T á r g y :                                                                                                   Előadó:

1

Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri Rendőrőrs beszámolója Devecser város 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Fábián Mónika

őrsparancsnok

2.

Tájékoztató az Önkormányzat peres eljárásairól, a jogi képviselő által megtett intézkedésekről

Dr. Gaudi-Nagy Tamás

ügyvéd

3.

Tájékoztató az idei évben elkészült és folyamatban lévő beruházásokról, valamint a jövő évben megvalósuló fejlesztésekről

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Közmeghallgatás

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

A Devecseri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. keretemelési kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Tájékoztató a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Testvértelepülési kapcsolat kialakítása Karád településsel, testvértelepülési szerződés jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó kiviteli terv elkészítése

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

Pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Zrínyi és Esze Tamás utca találkozásánál lévő önkormányzati területen játszótér kialakítása

Ferenczi Gábor

polgármester

14.

József Attila utcában az elavult vízvezeték rendszer cseréje és az útpálya kiszélesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

15.

Deák Ferenc utca Virágzó és Mező utca közötti szakaszán az útpálya szélesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

16.

Szántó Arator István út aszfaltpályájának megépítése a Széchenyi utca és az Akácfa utca között, csomópont kiépítése

Ferenczi Gábor

polgármester

17.

Szociális tűzifa szállítása

Ferenczi Gábor

polgármester

18.

Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

19.

Devecser 333/3 hrsz.-ú telek megvásárlása

Ferenczi Gábor

polgármester

20.

Fotóstúdió bérlése iránti kérelem

Ferenczi Gábor

polgármester

21.

Beszámoló állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését követő hasznosításáról

Ferenczi Gábor

polgármester

22.

Forint betétlekötésről tájékoztatás

Ferenczi Gábor

polgármester

23.

2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

24.

A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

25.

Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

Vörösné Soós Ágnes

jegyző

D e v e c s e r , 2023. november 24.

                                                                                                                    Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2023, november 29 - 16:00

Szerzőről