A Képviselő-testület 2023. október 25-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2023. Oct. 20. - 11:18

                                                                                              M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. október 25-én (szerdán) 13,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                                             N A P I R E N D

                             T á r g y :                                                                                                              Előadó:

1

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Veszprémi Tankerületi Központtal kötött Vagyonkezelési Szerződés megszüntetése közös megegyezéssel

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Általános Iskola kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Zeneiskola kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

EKG készülékek ingyenes átadása

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Devecser IV. számú háziorvosi körzet működése

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Döntés feladatellátási kötelezettség, víziközmű vagyon és társasági részesedés Magyar Állam részére történő átruházásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Devecser 3131, 3132, 3133 hrsz.-ú zártkerti ingatlanok megvásárlása

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Devecser 333/3 hrsz.-ú telek visszavásárlása

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Devecser 244/11 és 244/12 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Energiatároló rendszer megközelítése céljából út kialakítása

Ferenczi Gábor

polgármester

14

Arany János utca Táncsics utca és Hunyadi utca közötti szakaszán az elavult vízvezetékrendszer cseréje

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Arany János utcában a Táncsics utcától a Hunyadi utcáig az útburkolat javítása

Ferenczi Gábor

polgármester

16

Zrínyi utcát és Arany János utcát összekötő út aszfaltozása

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Mikes Kelemen utca József Attila és Miskei út közötti szakaszán a parkoló felőli oldalon az útpálya kiszélesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

18

Dr. Laczay Antal parkban a két gyalogátkelőhely összekapcsolása aszfaltburkolattal

Ferenczi Gábor

polgármester

19

Dr. Laczay Antal park és a Virágzó utca között a Miskei út mellett kerékpárút terveztetése

Ferenczi Gábor

polgármester

20

Dr. Laczay Antal parkban a gyalogos- és kerékpárút aszfaltozására árajánlat bekérése

Ferenczi Gábor

polgármester

21

Csokonai utca Gárdonyi Géza és Nagy László utca közötti szakaszán az útpálya kiszélesítésére árajánlat bekérése

Ferenczi Gábor

polgármester

22

Árajánlat bekérése a Nagy László utca kiszélesítésére (Csokonai utca-Ifjúság utca, Ifjúság utca-Honvéd utca, Honvéd utca-Hársfa utca, Hársfa utca-Fekete Antal utca közötti szakaszokra vonatkozóan)

Ferenczi Gábor

polgármester

23

Devecser város közvilágításának korszerűsítése

Ferenczi Gábor

polgármester

24

Komforttal együttműködésben az Árpád utcában létesített parkoló mellett járda megépítése az Iskola és a Szent Imre utca összekapcsolása érdekében

Ferenczi Gábor

polgármester

25

Deák téren a Mecsek Füszért Zrt. üzletéhez kapcsolódóan a Kossuth utcától a Damjanich utcáig közös teherviselésben parkolók kialakítása

Ferenczi Gábor

polgármester

26

Emléktábla elhelyezésének engedélyezése

Ferenczi Gábor

polgármester

27

Önkiszolgáló autómosó létesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

28

Központi költségvetésből származó támogatások elszámolása szabályszerűségének, felhasználása jogszerűségének ellenőrzése

Ferenczi Gábor

polgármester

29

Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról

Ferenczi Gábor

polgármester

30

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2023. október 20.

                                                                                                       Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2023, október 25 - 13:00

Szerzőről