A Képviselő-testület 2024. április 30-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2024. Apr. 25. - 14:36

                                                                               M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. április 30-án (kedden) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                              N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                 Előadó:

1.

Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról szóló 5/2023.(I.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az előző képviselő-testületi üléseken született döntések végrehajtásáról, a szerződés szerinti feladatok elvégzéséről

Molnár András Kadocsa

ügyvezető

5.

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. keretemelési kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Beszámoló a tanyagondnok 2023. évben végzett munkájáról

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Devecseri Sportegyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Művelődési Központ vizesblokk felújítása

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Tájékoztató az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális és egyéb támogatásokról

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2023. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Ferenczi Gábor

polgármester

 

14.

Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

Vörösné Soós Ágnes

jegyző

15.

8-as számú főút Herend és Devecser közötti szakasz fejlesztése - Devecser közvilágítás tervezése

Ferenczi Gábor

polgármester

16.

Döntés Devecser város területén történő szúnyogirtásról

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2024. április 25.

                                                                                               Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2024, április 30 - 09:00

Szerzőről