A Képviselő-testület 2024. február 14-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2024. Feb. 09. - 11:35

                                                                                  M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. február 14-én (szerdán) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                             N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                  Előadó:

1

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az előző képviselő-testületi üléseken született döntések végrehajtásáról, a szerződés szerinti feladatok elvégzéséről

- Buszpályaudvar

- Újtemető

- Óvodaudvar

 

Molnár András Kadocsa

ügyvezető

2

Játszóterek üzemeltetése

Molnár András Kadocsa

ügyvezető

3

Városi Polgárőr Egyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Zrínyi utca és Esze Tamás utca sarkán kialakításra kerülő játszótér bekerítésére érkezett ajánlatok

Ferenczi Gábor

polgármester

5

750 éves Devecser – a jubileumi emlékévvel kapcsolatos szervezési feladatok

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Devecseri Képzőművészeti Alkotókör kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Devecseri Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Nők Devecserért kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

11

A Csokonai utca Gárdonyi Géza és Nagy László utca közötti szakasza építési munkálatai

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Művelődési Központ vizesblokk felújítására érkezett ajánlatok

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Devecser, József Attila utca ivóvízvezeték cseréjére érkezett ajánlat

Ferenczi Gábor

polgármester

14

Klímák beszerzése a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központba

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Devecser 21/1 és 21/4 hrsz.-ú ingatlanok felajánlása megvásárlásra

Ferenczi Gábor

polgármester

16

Devecser 242/6 és 242/7 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Iskolakonyhai szellőztető rendszer kiépítésével kapcsolatos költségek viselése

Ferenczi Gábor

polgármester

18

Ebédlői székek beszerzése

Ferenczi Gábor

polgármester

19

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartása

Ferenczi Gábor

polgármester

20

Óvodaudvari kerítés javítása

Ferenczi Gábor

polgármester

21

Devecser, Bocskai utca 3. és 4. szám alatti társasházak vonatkozásában közös képviselő megválasztása, döntés fizetési számla megnyitásáról, közös költség megállapítása és Házirendek elfogadása

Ferenczi Gábor

polgármester

22

Pályázat kiírása „Az év legszebb portája” elismerés elnyerésére

Ferenczi Gábor

polgármester

23

Tájékoztatás a Devecser, Szent Imre utca 32. szám alatti ingatlanon lévő hulladékkal kapcsolatban

Ferenczi Gábor

polgármester

24

Tájékoztató a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2024. évi munkatervéről

Ferenczi Gábor

polgármester

25

Polgármester 2024. évi szabadságának ütemezése

Ferenczi Gábor

polgármester

26

Devecser Város Önkormányzata középtávú tervének elfogadása

Ferenczi Gábor

polgármester

27

Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2024. február 9.

                                                                                                             Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2024, február 14 - 09:00

Szerzőről