A Képviselő-testület 2024. január 31-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2024. Jan. 26. - 11:10

                                                                         M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. január 31-én (szerdán) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                       N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                 Előadó:

1

Közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó kiviteli terv előkészítése, plusz lámpatestek jóváhagyása

 

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Napelemes lámpák és kandeláberek beszerzése

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Tájékoztató emelt szintű ellátást biztosító idősek otthona szolgáltató hely, valamint pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás kialakítása és működtetése feltételrendszeréről

Bujdos Zsuzsanna

intézményvezető

4

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az előző képviselő-testületi ülésen született döntések végrehajtásáról, a szerződés szerinti feladatok elvégzéséről

- Erdősítéssel kapcsolatos tájékoztató

- Tájékoztató az összegyűjtött csapadékvíz elvezetési problémákról, a problémák megoldására született javaslatok ismertetése a fontossági sorrend megjelölésével

- Tájékoztató a meggyeserdei illegális hulladéklerakat felszámolásával kapcsolatban

- Buszpályaudvar

- Csokonai utcai átjáró

- Újtemető fejlesztése

- Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ Jókai utcai telephelyén a mosdók felújításával kapcsolatos szerelési, előkészületi feladatok állása

- Játszóterek üzemeltetése

- Berta park üzemeltetése

 

Molnár András Kadocsa

ügyvezető

5

Csatornaműre történő csatlakozás feltételeiről szóló 36/2066.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

A települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 17/2022.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

9

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Döntés településrendezési eszközök módosításáról

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Devecser 0317/10 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Devecser 021/12 ingatlanon út kialakítása

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Kerékpárút (Szabadság tér és Újtemető közötti szakasz) tervének elkészítésére érkezett ajánlatok

Ferenczi Gábor

polgármester

14

750 éves évfordulóhoz kapcsolódó, településképpel és városmarketinggel kapcsolatos fejlesztések

- okospad elhelyezése a Jókai utcában

- díszóra elhelyezése a Deák téren

- audiovizuális fénytechnika megvalósítása a Petőfi téren

- templom megvilágítása a Petőfi téren

- Devecser felirat óriás betűkkel az Emlékparkban

- molinók kihelyezése a főutak fölött

- üdvözlő táblák kihelyezése a bevezető utakhoz

- okos oszlop elhelyezése a Dr. Laczay Antal parkban

- Devecser város partnerkapcsolatai megjelenítése oszlopon elhelyezett útirányt és távolságot kijelölő táblákkal

- világháborús emlékmű kivilágítása

- Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat megkeresése a kastélyépület tornyában történő közös kiállítás létrehozása céljából

- Nemzetközi Ifjúsági Fúvóstalálkozó szervezése 2024. június 29-én

- az Önkormányzat által 2015 óta megjelentetett bélyegek újranyomtatása

- Szentháromság szobor áthelyezése, újjáépítése

- az Esterházy-kastélyban a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ által használt ingatlanrész felújítási munkálatai

- egykori devecseri romtemplom konzerválása

Ferenczi Gábor

polgármester

15

1849-es emlékmű állítása

Ferenczi Gábor

polgármester

16

Esze Tamás utca fejlesztése

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Új játszótér kialakítása Óváros - Ófalu, Zrínyi utca - Esze Tamás utca sarkán

Ferenczi Gábor

polgármester

18

Újtemető fejlesztése

Ferenczi Gábor

polgármester

19

362/2023.(XII.13.) Kt. határozat módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

20

373/2023.(XII.13.) Kt. határozat módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

21

Devecser, Petőfi tér 1. szám alatti ingatlan külső, utcafronti vakolat helyreállítási költségeinek viselése

Ferenczi Gábor

polgármester

22

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító okiratának módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

23

A Devecseri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

24

Víziközmű-szolgáltatási díjak emelésével kapcsolatos tájékoztató

Ferenczi Gábor

polgármester

25

Tájékoztató a napelemrendszerek felülvizsgálatáról, karbantartásáról, a felújítás szükségességéről és a bővítés lehetőségéről

Ferenczi Gábor

polgármester

26

Tájékoztatás térítés díj kinnlévőség alakulásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

27

Ebédlői bútorok (székek) cseréjével kapcsolatos költségek viselése

Ferenczi Gábor

polgármester

28

Iskolakonyhai berendezésekkel (sütőfal, szellőztető rendszer) kapcsolatos költségek viselése

Ferenczi Gábor

polgármester

29

Csokonai utca fejlesztése

- Gárdonyi Géza és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvíz elvezetési, útfelújítási és járdaépítési munkálatai

- átereszek és aknák beépítése a közterület többi pontján

Ferenczi Gábor

polgármester

30

Ady Endre utca páros oldalán az útpálya kiszélesítésére árajánlat bekérése

Ferenczi Gábor

polgármester

31

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

32

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Vármegyei Szervezetének kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

33

Nők Devecserért kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2024. január 26.

                                                                                                               Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2024, január 31 - 09:00

Szerzőről