A Képviselő-testület 2024. március 26-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2024. Mar. 22. - 10:49

 

                                                                                       M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. március 26-án (kedden) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                                      N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                             Előadó:

1

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az előző képviselő-testületi üléseken született döntések végrehajtásáról, a szerződés szerinti feladatok elvégzéséről

Molnár András Kadocsa

ügyvezető

2

Beszámoló a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ 2023. évi munkájáról

Füstös Zsuzsanna

igazgató

3

Beszámoló a Városi Polgárőr Egyesület 2023. évi munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Beszámoló Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2023. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Devecseri Gárdonyi Kórus kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Tájékoztató a civil szervezetek, önszerveződő csoportok 2023. évi támogatásáról, valamint az Önkormányzat és ezen szervezetek, csoportok kapcsolatáról, együttműködéséről

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Devecser, Miskei u. 12/3. szám alatti, megvásárlásra felajánlott ingatlannal kapcsolatos döntés

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Devecser 244/11 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Devecser város közvilágítás korszerűsítése - kivitelező kiválasztása

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Berta parkban lévő fedett színpad helyreállítása

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Játszótéri eszközök beszerzése a Zrínyi és Esze Tamás utca sarkán létesülő játszótérre

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Csokonai utca bolt előtti szakaszának hosszabbítása térkőburkolattal; a páratlan oldal Nagy László utcai részének szélesítése, szegélyezése; a páros oldalon csőáteresz elhelyezése és szélesítési munkák elvégzése

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Lehajtók kezelési és üzemeltetési feladataival kapcsolatos döntés

Ferenczi Gábor

polgármester

14

CTSA Kft. lőtér létrehozására vonatkozó kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Erdészeti feladatok ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

16

A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltségének és a gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének megállapítása

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Iskolakonyhára sütő beszerzése

Ferenczi Gábor

polgármester

18

Ebédlői székek beszerzése

Ferenczi Gábor

polgármester

19

Sportöltöző, Óvoda és Művelődési Központ épületén lévő napelem rendszer javítása

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2024. március 22.

                                                                                                            Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2024, március 26 - 09:00

Szerzőről