Meghívó a 2018. április 25-én tartandó nyilvános képviselő-testületi ülésre

Létrehozás: 2018. Apr. 20. - 11:44

                                                                         M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. április 25-én (szerdán) 15,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                                N A P I R E N D E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

 

                                                                      N A P I R E N D

                            T á r g y :                                                                                                           Előadó:

1.

Törvényességi felhívás

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

Devecseri Sportegyesület támogatása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója a Devecseri „Új temető” (Devecser, Miskei u. 06 hrsz.) fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Beszámoló a védőnők 2017. évben végzett munkájáról

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Településképi rendelet

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Devecser és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományőrző Egyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Magyar Vöröskereszt kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Veszprémi Tankerületi Központtal megállapodás kötése

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztására érkezett pályázat véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Útfelújítási pályázat

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

LEADER pályázat - rendezvény

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Ferenczi Gábor

polgármester

14.

Védőnői állásra pályázat kiírása

Ferenczi Gábor

polgármester

15.

Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Vörös Tibor

Bizottság elnöke

16.

Vegyes ügyek

 

D e v e c s e r , 2018. április 20.

 

                                                                                                           Ferenczi Gábor

                                                                                                            polgármester

Naptár: 
2018, április 25 - 15:00

Szerzőről