Meghívó 2018. augusztus 1-én tartandó nyilvános Képviselő-testületi ülésre

Létrehozás: 2018. Jul. 28. - 11:35

M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. augusztus 1-jén (szerdán) 15,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

 

N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:

1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

Szociális étkeztetés biztosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

A mini bölcsődei ellátás szakmai programjának jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Telekadóval kapcsolatos szakmai vélemény

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Devecser Város Önkormányzata 2016. évi kincstári ellenőrzés utóellenőrzésének (ellenőrzési jelentés) intézkedési terve

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Házi szennyvízbeemelők villamos energia ellátásról szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánossági és tájékoztatási feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

 

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

EFOP-3.3.2-16-2016-00235 azonosítószámú "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért" című pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánossági és tájékoztatási feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

 

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Devecser, Hársfa u. - Nagy L. u. - Akácfa u. - Lakatos u. és térsége felszíni csapadékvíz elvezetés tervezési feladatok elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

 

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Devecser, 038/3 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált szilárd hulladéklerakó telepen az előírások szerinti vizsgálatok elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

 

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

Devecseri 339/20 hrsz.-ú ingatlan 2/4 részének felajánlása Devecser Város Önkormányzata javára

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Döntés a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezőről

Ferenczi Gábor

polgármester

 

Az ülésen való megjelenésére feltétlen számítok.

Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen előre bejelenteni.

D e v e c s e r , 2018. július 26.

Ferenczi Gábor

polgármester

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja 0._meghivo.doc147 KB

Szerzőről

DVTV