Migránsok közfoglalkoztatása - Devecser Város Önkormányzata elutasítja a tervezetet

Létrehozás: 2015. Aug. 28. - 13:03

Városunk polgármestere ismételt felhívással fordult a Somló-környéki Önkormányzatok polgármestereihez, reagálva egyben a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás elnökségének többségi álláspontjára:

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr !

Augusztus 18-án kelt levelemben a migránsok tervezett közfoglalkoztatásával kapcsolatban kértem Önt, hogy az Ön által vezetett település következő képviselő-testületi ülésén vegye napirendre az „elismerést kérő, a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgár” tervezett foglalkoztatását.
Bizonyára Ön is olvasta a Kistérségi Társulás elnökségének többségi véleményét, melyet Burján Ernő elnök úr, Horváth Zoltán alelnök úr, valamint Tili Károly és Csöngei Gábor elnökségi tagok írtak alá, és melyben arról tájékoztatnak, hogy véleményük szerint egy tiltakozó testületi határozat elfogadása veszélyeztetné településeinken a közmunkaprogram létét és folytatását.
Csodálkozom az elnökség többségi álláspontján, hiszen valamennyien a közösségeinkért felelős településvezetők vagyunk, és a polgármesternek kell vállalnia a felelősségét annak, ha vállalja, hogy a közfoglalkoztatásba bangladesi, szír, afgán, vagy más, ún. harmadik országbeli migránsokat von be.
Az általam hivatkozott, a közelmúltban megváltozott, a polgármester által benyújtandó közfoglalkoztatási kérelem nyilatkozat-tételi részét ajánlom szíves figyelmébe, mely a 2. oldalon, a 13. pontban tartalmazza a véleményem szerint településeinkre nézve kétségbeejtő módosítást, amivel kapcsolatban kértem, hogy közösen emeljük fel szavunkat, illetve településeinken ennek veszélyeiről tájékoztassuk a lakosságot, és amennyiben a helyi képviselő-testület egyetért, külön-külön is hozzunk elutasító határozatot ezzel kapcsolatban. (Csatolom. A könnyebb áttekinthetőség érdekében sárgával jelöltem azt az aggályos részt.)
Mint ahogy látható a hivatkozott szövegrészben, a polgármesternek nincsen lehetősége arra, hogy a migránsok foglalkoztatására vonatkozólag elutasító válasszal nyújtsa be – mint kérelmező – a kérelmet, hiszen nem ajánlanak fel választási lehetőséget. Másrészt sehol sem szerepel az, amit a négy polgármester kolléga jelzett, hogy a közfoglalkoztatási támogatási kérelem aggályos passzusa csak a „migrációs útvonalakon fekvő, kijelölt települések befogadó területére” vonatkozna, hiszen az ország mintegy 3200 településén ugyanezt a kérelmet kell benyújtania minden polgármesternek.
Felhívom arra is a tisztelt figyelmét, hogy sem a Zala megyei Sormás, sem pedig a Baranya megyei Martonfa települések – ahol a közelmúltban hatalmas felháborodást váltott ki a menekülttáborok tervezett létesítése – nem a migrációs útvonal mentén fekszenek.
Előző levelemben is hangsúlyoztam, hogy településeinknek nagy szüksége van a közmunkaprogramra. Viszont véleményem szerint nem azzal veszélyeztetjük a programot, ha a kérelem aggályos részére felhívjuk a figyelmet, hanem éppen azzal, ha vállaljuk harmadik országbeli menekültek foglalkoztatását.

Tisztelettel kérem az általam leírtak megfontolását. Csatolom Devecser Önkormányzata augusztus 26-i határozatát, melyben elutasítjuk a migránsok tervezett foglalkoztatását.

Devecser, 2015. augusztus 28.

Tisztelettel:

                                                                                                        Ferenczi Gábor
                                                                                                           polgármester

 

 

 

Szerzőről