Pályázat a Devecseri Ujság főszerkesztői állásának betöltésére

Létrehozás: 2016. Jul. 25. - 10:02

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Devecseri Ujság főszerkesztői feladatainak ellátására megbízásos jogviszonyban.

 

A főszerkesztő feladata:

A főszerkesztő feladata a lakosság kiegyensúlyozott tájékoztatása. A főszerkesztő az időszaki lapban nyilvánosságra hozza a Képviselő-testület és szervei feladatával és hatáskörével alapvetően összefüggő közérdekű adatokat, különösen a közérdekű döntéseket. Megjelenteti az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, a Devecser városra is kiterjedő illetékességű állami szervek, közszolgáltatást végző gazdasági társaságok közérdekű és tárgyilagos közleményeit, amennyiben közleményük nem minősül reklámnak. Tájékoztatást ad a város széleskörű és a térség jelentősebb közoktatási, közművelődési, kulturális és sport eseményeiről, eredményeiről, megjelenteti a közérdeklődésre számot tartó, értékes helyi művészeti alkotásokat, bemutatja az értékek alkotóit.

 

A megbízás időtartama, díjazása:

A megbízás 2016. október 1. napjától határozatlan időtartamra szól, a megbízási díj összege: bruttó 35.000,- Ft/hó.

 

Pályázati feltétel:

Felsőfokú iskolai végzettség

 

Előnyt jelent:

Média szakos végzettség, újságírói gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

- önéletrajz

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- végzettséget igazoló okirat másolata

- szakmai elképzelések részletezése

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. augusztus 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton, Devecser Város Polgármesteréhez – „Pályázat Devecseri Ujság főszerkesztői állására” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokat Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Naptár: 
2016, augusztus 31 - 16:00

Szerzőről