Pályázat a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házban művelődésszervező munkakör betöltésére

Létrehozás: 2020. Sep. 22. - 13:49

Devecser Város Önkormányzata               

pályázatot hirdet

a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házban

művelődésszervező munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8460 Devecser, Jókai utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A helyi közösségi élet szervezése, a kultúra gondozása, közösségi értékek terjesztése, ennek érdekében rendezvények szervezése, események előkészítése, az ezekhez kapcsolódó szakmai adminisztráció elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók. Újonnan létesített munkaviszony esetében az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján legfeljebb 3 hónap próbaidő köthető ki. 

Pályázati feltételek:

  1. Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés.,
  2. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  3. magyar állampolgárság,
  4. büntetlen előélet,
  5. cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: művelődésszervezőként szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. fényképes szakmai önéletrajz
  2. végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
  3. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  4. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt, a 06-88-512-632 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4811-57/2020., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A tartalmi és formai feltételeknek hiánytalanul megfelelő pályázatok előzetes elbírálását követően kerül sor a személyes meghallgatásokra. A pályázók a döntésről postai úton kapnak értesítést. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu – 2020. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.devecser.hu honlapon szerezhet.

Szerzőről