FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

Létrehozás: 2019. Apr. 01. - 11:33

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18–22. között került megrendezésre, melynek témakörei a közösségi közlekedés, a víz. Mindkét témával foglalkoztunk a héten. Alsó és felső tagozaton is több napon keresztül minden osztály különféle feladatokat végzett, ezzel bővítve ismereteiket e két fontos témában. Alsó tagozaton elsősorban a víz világnapjához kapcsolódó kézműves foglalkozásokat tartottunk. Környezet órákon vízzel, vízszennyezéssel kapcsolatos filmeket néztek, közlekedéssel kapcsolatos feladatokat oldottak meg a gyerekek. Magyar órákon a víz fontosságával, élettani funkciójával, tisztaságának megőrzésével kapcsolatos szöveget dolgoztak fel csoportmunkában. A felső tagozaton az osztályok egy osztályfőnöki óra, technika óra, természetismeret/biológia óra és délutáni foglalkozások keretében vettek részt a programokon. Előzetes feladatként a tanulói csoportok plakátokat készítettek, mellyel a fenntartható közlekedés fontosságára hívták fel a figyelmet, valamint menetlevelet készítettek az akadályversenyhez. Minden osztály magokat ültetett, melyet gondozni fognak. Ismereteikről játékos akadályverseny formájában adhattak számot. Csatlakoztunk a TeSzedd! szemétszedési akcióhoz, mely szintén része volt a témahétnek. Ezen a héten zajlott a papírgyűjtés is. A legtöbb papírt és PET palackot gyűjtő osztályt az alsó és a felső tagozaton is egy-egy tortával jutalmaztuk. Köszönjük a szülők és hozzátartozók segítségét! A témahetet az Öko munkacsoport tagjai szervezték, segítői a devecseri rendőrőrs rendőrei voltak.

Szerzőről

DVTV