Indul a Bocsoda – „Iskolakóstoló” szülőknek

Létrehozás: 2016. Nov. 27. - 22:25

Az óvodában járó gyermekek elérve a nagycsoportos kort, majd elhagyják a jól megszokott közösséget, hogy átlépjenek egy új, számukra még ismeretlen világba, az iskolába.

Szüleik örömteli, de nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, amikor gyermekük számára iskolát választanak. A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI 2016. november 22-én tájékoztató szülői értekezlet keretében mutatkozott be a tanköteles tanulók szülei számára. „Az iskolába lépés mérföldkő a családok életében, ezért nagyon fontos, hogy a szülők időben jussanak megfelelő információhoz az iskolával kapcsolatban” – mondta Lennerné Pál Szilvia óvodavezető, aki köszöntötte az egybegyűlteket.
Ferenczi Gábor polgármester kiemelte, hogy minden szülőnek élnie kell alkotmányos jogával, hogy helyben járassa iskolába gyermekét, mivel a gyermek érdeke is ezt kívánja. Véleménye szerint a helyi általános iskola mind felszereltségben, mind szakmaiságában alkalmas arra, hogy az óvodában folyó magas szakmai munka folytatása legyen. Mayer Gábor az általános iskola vezetője prezentációban mutatta be a szülőknek az iskola infrastruktúráját, a közelmúltban zajlott fejlesztéseket, kitért az első osztályban alkalmazott Meixner-féle olvasástanítási módszer sikerességére, a tanórán kívüli tevékenységek (Coerver foci, úszás a 4. és 6. évfolyamon, képzőművészet, néptánc, tábor, színház, kirándulás, versenyeztetés) sokszínűségére és előnyére. Kiemelte a Zeneiskolában folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkát, mely hozzájárult ahhoz, hogy a zenei oktatás országos szinten elismert legyen. Beszámolójában elmondta, hogy az iskola jó kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel, hatóságokkal is. Az igazgató úgy véli, hogy a gyermek igényeire figyelő szülő az óvodáskor végén nem iskolát, hanem tanító nénit választ. Bognárné Simon Katalin az alsó tagozat igazgatóhelyettese bemutatta a jól bevált iskola-előkészítő „Bocsoda programot”, hangsúlyozta a Meixner-módszer előnyeit, mely kitér a szókincsfejlesztésre is, ami a mai felgyorsult világban elengedhetetlen a gyermekek számára. Ismertette, hogy az iskolában újdonság a MATANDA korongos abakusz, mely eszköz és módszer is egyben, és amelynek segítségével a gyermekek hozzájuk közel álló módon sajátíthatják el a matematika alapjait. Elmondta, hogy az iskola amellett, hogy a legkorszerűbb technikai eszközökkel rendelkezik, kiváló szakembereket (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus) foglalkoztat, akik a tanulásban akadályozott gyermekek számára nyújtanak segítséget. Felhívta a szülők figyelmét arra, hogy bátran látogassák az iskolai rendezvényeket, figyeljék az iskolát az internetes felületen is. Az iskola bemutatását követően a jelenlévők megismerkedhettek a leendő elsős tanító nénikkel. Martonné Csom Adél-Koller Gyöngyi, Bodrogi Anikó-Géczyné Varju Rita, röviden bemutatkoztak a leendő első osztályosok szüleinek. Elmondták, hogy fontos a tudás megszerzése, de a legfontosabb, hogy a gyermek jól érezze magát. Elengedhetetlennek tartják a pozitív hozzáállást, hogy a gyermekeket fokozatosan vezessék be az iskola világába - hiszen mikor átlépik a küszöböt még óvodások – időt hagyva az ismerkedésre és a megismerésre. Kiemelték bemutatkozásukban azt a fontos pillért, mely munkájuk során mindegyikőjüket vezet, a szeretetet. Úgy vélik, ha a pedagógus szereti a gyermeket, akkor azt a gyermek is viszonozza, és csak attól tanulnak, akit szeretnek. A tartalmas értekezlet után a szülőknek lehetősége nyílt a vezetőkkel, tanítókkal, egymással, a megfogalmazódott gondolatok megosztására, eszmecserére.

 

Szerzőről

DVTV