Azonnali hatályú változások a portaszolgálatnál a Használtcikkpiacon

Létrehozás: 2018. Jan. 16. - 08:22

Tisztelt Partnereink!

Felhívjuk a Meggyeserdei Használtcikkpiacon árusító bérlők, napijegyesek figyelmét, hogy a Devecseri Használtcikkpiacon a kereskedők és a vevők biztonsága érdekében azonnali hatállyal a következő eljárásrend kerül bevezetésre a portaszolgálatnál.

1. Bejövő és kimenő járművek rakterének ellenőrzése

A Használtcikkpiacon a szolgálatot teljesítő kollégák által minden egyes jármű ellenőrzésre kerül befelé és kifelé egyaránt, oly módon, hogy a raktér ajtaját munkatársaink kinyittatják. Jármű csak és kizárólag úgy hajthat be a területre, ha a biztonsági személyzet ellenőrizte annak rakterét, szállítmányát. Az intézkedés célja, hogy kiszűrje azokat a gépjármű tulajdonosokat, akik kommunális hulladékot visznek be a területre, kifelé pedig lopott áruval vagy tűzifával távoznak.

2. Kamerarendszer felvételeinek naprakész ellenőrzése

A kamerarendszer felvételeit a szolgálatot teljesítő munkatársaink nézik vissza. Amennyiben gyanús körülményt - lopás, szemétlerakás, rongálás, égetés, gyanús jármű -  tapasztalnak a szolgálatuk során vagy a felvételeket visszanézve, erről azonnal feljegyzés készül. A szolgálatot teljesítő kolléga azonnal értesíti a Rendőrséget, az illetékes Hatóságokat és az Önkormányzatot. Minden egyes bűncselekmény és szabálysértés eljárást von maga után. Amennyiben valakire egyértelműen rábizonyítható egy tettenérés során a jeggyel való csalás vagy szabálysértés, bűncselekmény, az elkövető azonnal kitiltásra kerül a piacról.

3. Külföldi rendszámú járművek fokozott ellenőrzése, beengedése a portás felelősségére

Különösen hétköznapokon a külföldi - ukrán, román, szlovák - rendszámú autókat fokozottan figyeli a portaszolgálat,  azokat csak indokolt esetben engedi be a területre. Csak és kizárólag akkor és úgy, hogy a hangárbérlő is a területen tartózkodjon, akihez a felvásárló érkezik. A bérlő a portánál fogadja a felvásárlót, a bérlő nevét, hangárszámát, valamint a felvásárló nevét, rendszámát a portán adja le, az adatokat igazolványokkal, a bérleményt bérleti szerződéssel igazolva.  A portás a  gépjármű rakterét befelé és kifelé is ellenőrzi.

4. Árusok ellenőrzése piacnapokon

Szombati és vasárnapi piacnapokon valamennyi hangár és napijegyes árus ellenőrzésre kerül - napi jegyek, szerződések, hangárok állapota.

5. Tartozók kitiltása a piacról

2018. február 1-től csak és kizárólag azok a bérlők léphetnek be a piac területére, akiknek semminemű tartozása nincs a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft., illetve Devecser Város Önkormányzata irányába.

Szíves megértésüket és együttműködésüket a piac biztonságos és hatékony működése érdekében megköszönve, tisztelettel:

 

Ferenczi Gábor polgármester                                   Molnár András Kadocsa igazgató

Szerzőről