Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet háziorvosi munkakör betöltésére

Létrehozás: 2020. Jul. 29. - 08:15

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet háziorvosi munkakör betöltésére, határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyba, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Munkavégzés helye: Devecser Város Önkormányzata I. számú háziorvosi körzet 8460 Devecser, Ifjúság u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Háziorvosi feladatok teljes körű ellátása Devecser I. számú háziorvosi körzet területén, valamint Kolontár településen.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Egyetemi végzettség,

- Általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítés, vagy belgyógyászat szakorvosi szakképesítés és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlat,

- Büntetlen előélet,

- Cselekvőképesség,

- Magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképes szakmai önéletrajz,

- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás,

- Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

- egészségügyi működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás,

- MOK tagság igazolása,

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő napirend tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést kér.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt a 06-88/512-630-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, Devecser Város Polgármesteréhez - „pályázat háziorvosi állásra” megjelöléssel - címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.

A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzétételének időpontja: 2020. július 30.

A munkakör az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján vállalkozási jogviszonyban is ellátható.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Szerzőről