Értesítés lomhulladék elhelyezéséről

Létrehozás: 2023. Aug. 29. - 15:47

Értesítés lomhulladék elhelyezéséről

 

Értesítem a Tisztelt Bérlőket és a napi jegyes árusokat, hogy 2023. július 1. napjával módosult a hulladékgazdálkodási törvény, mely alapján cégünk már nem szállíthat el lomot, illetve egyéb hulladékot a lerakóba.

A megnövekedett hulladékelhelyezési és -ártalmatlanítási költségek miatt az alábbi képviselő-testületi határozat született:

2023. szeptember 1. napjával TILOS bármilyen hulladék elhelyezése a Használtcikkpiac területén.

Amennyiben a szeptemberi hónap során azt tapasztaljuk, hogy a bérlők betartják az értesítésben foglaltakat, úgy az aktuális havi 4000 Ft-os szemétszállítási hozzájárulást megtérítjük, és a díjat a továbbiakban nem kell megfizetniük.

Abban az esetben, ha továbbra is hulladékot helyeznek el a Piac területén, úgy kénytelenek vagyunk a szemétszállítási hozzájárulást október hónaptól 8000 Ft-ra megemelni, és a szemetelőkkel a bérleti szerződést felbontani.

Kérem a fentieket tudomásul venni!

D e v e c s e r , 2023. augusztus 29. 

T i s z t e l e t t e l :

                                                                                                   Molnár Kadocsa s.k.

                                                                                                            ügyvezető

Szerzőről