A Győri Ítélőtábla közleménye a vörösiszap-per tárgyalásáról  

Létrehozás: 2019. Nov. 25. - 08:07

A Győri Ítélőtábla a B. Zoltán és társai ellen közveszélyokozás és más bűncselekmények miatt indult büntetőügy másodfokú tárgyalására 2019. december 5, 6.   napjára tűzött ki nyilvános ülést. A nyilvános ülés  helyszíne a Győri Ítélőtábla Győr, Domb u.1. sz. alatti épülete I. sz. tárgyalóterme, a tárgyalás mindkét de. 9 órakor kezdődik.

A tárgyalóterem befogadóképessége korlátozott. Figyelemmel a büntetőügyben érintett idézettek számára, illetve a várható fokozott érdeklődésre, a  nyilvános tárgyaláson a részvétel kívülállók részére előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az ítélőtábla által erre a célra megnyitott regisztracio_gyoritbatbirosag.hu e-mail címen lehetséges a vádlottak hozzátartozói,  a sajtó képviselői  és más érdeklődők részére.

A véges befogadóképesség miatt a rendelkezésre álló helyek betöltésénél a vádlottak hozzátartozói és a sajtó képviselői előnyt élveznek, más érdeklődök csak a fennmaradó helyeket foglalhatják el. Amennyiben az I. tárgyaló megtelt, a további érdeklődők a nyilvános ülést a II.-III. tárgyalóban kivetítőn követhetik. A regisztrációt  a tárgyalások napjaira 2019. november 19-én kedden 9.00-kor nyitja meg az ítélőtábla, és 2019. december 1-én 24.00-kor zárja le.   Az eddig  nem regisztrálók a tárgyalásokon  nem vehetnek részt. A regisztráció során a hozzátartozóknak a nevüket, a hozzátartozó vádlott nevét, a rokonsági fokot és a lakcímüket kell közölniük. Az újságíróknak a nevüket és a képviselt médium nevét. (Be.107. § (3) bekezdése) Minden regisztrálónak meg kell jelölnie, hogy mely napon kíván a tárgyaláson részt venni.

A regisztrált résztvevők tárgyalási napra szóló, számozott regisztrációs kártya birtokában juthatnak be a tárgyalóterembe, melyet személyazonosságuk igazolása után (személyi igazolvány, újságíró-igazolvány/munkáltatói igazolás média alkalmazásról szükséges !) az ítélőtábla portáján vehetnek át. Valamennyi tárgyalásra érkező a ruházat és a személyes tárgyak, táskák biztonsági ellenőrzésére kiterjedő átvizsgáláson esik át, enélkül az ítélőtábla épületébe nem lehet belépni. A tárgyalás megkezdése után érkezők a tárgyalóterembe már nem mehetnek be.

A beléptetés, biztonsági ellenőrzés miatt kérjük, hogy a tárgyalás megkezdése előtt fél órával (reggel fél 9 órára) a helyszínre érkezzenek meg !

A tárgyalás nyilvánossága kizárása (Be. 436.§ (4) bekezdése) esetén – a másodfokú határozat kihirdetése kivételével – a tárgyaláson a hozzátartozók, a sajtó és más érdeklődők nem vehetnek  részt, tárgyalás közbeni kizárás esetén a tárgyalótermet el kell hagyni. A nyilvánosság tájékoztatása megtagadása esetén (Be. 109.§ (1) bekezdés) a tárgyalásról kép – és hangfelvétel nem készíthető.  

Hozzátartozók: Vádlottanként a tárgyalás helyszínén legfeljebb 2-2 hozzátartozó részvétele biztosítható. Kérjük ezért ugyanazon vádlott hozzátartozói egymás közötti egyeztetését a regisztráló személyére nézve, amennyiben ezen számot meghaladóan kívánnak a tárgyaláson jelen lenni. 14. életévét be nem töltött hozzátartozó a tárgyaláson nem vehet részt. A tárgyalásra fegyvert, rendbontásra alkalmas eszközt nem lehet behozni. A tárgyalás rendjének fenntartása körében a tanács elnöke a rendzavarót rendre utasíthatja, a tárgyalásról kiutasíthatja, rendbírsággal sújthatja. (Be.440. § (1)-(2) bekezdés) A hozzátartozóknak a tárgyalóteremben a részükre meghatározott ülőhelyet kell elfoglalniuk, azt nem hagyhatják el a tárgyalás során.

Sajtó: Az elektronikus média részére összesen 10, az I. számú tárgyalóteremben előre meghatározott („sárga vonallal” határolt) hely áll rendelkezésre, amely egyaránt állóhely az adott médium operatőre (fotósa) és kamerája részére. A büntető ügyet tárgyaló tanács asztalán hangrögzítő berendezés(mikrofon) elhelyezhető. A szerkesztőségek tehát képet, hangot a tárgyalásról ezen korlátok között közvetlenül készíthetnek. A tárgyaláson résztvevőkről kép - és hangfelvétel a tanács elnöke engedélyével készíthető; külön egyenkénti hozzájárulás szükséges (a tanács tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn, ügyészen, védőkön kívül) a kép – és hangfelvételhez. (Be. 108.§ (2) bekezdés) A  nyilvános ülés megnyitása, a jelenlévők számbavétele során a (kép)felvételt készítő újságíró(operatőr) a tárgyalás rendjének zavarása nélkül mozoghat a tárgyalóteremben, ezt követően azonban csak a sajtó részére kijelölt helyen tartózkodhat.

Az írott –és elektronikus média további érdeklődői(szerkesztők, riporterek) a tárgyalás közvetlen helyszínén (az I. tárgyalóban) nem, csak a szomszédos tárgyalóból (II. tárgyaló), kivetítőn követhetik a tárgyalás eseményeit. A kép-és hang közvetítéséről az ítélőtábla gondoskodik. A korlátozott befogadóképesség miatt kérjük, hogy szerkesztőségenként csak 1-1 újságíró (egy operatőr(fotós) és egy tudósító) regisztráljon.

 

dr. Ferenczy Tamás, szóvivő

Győri Ítélőtábla

+36 304817354

ferenczytatbirosag.hu

 

Szerzőről