A Képviselő-testület 2022. szeptember 20-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2022. Sep. 16. - 10:59

                                                                                      M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. szeptember 20-án (kedden) 11,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                                    N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                              Előadó:

1.

A szociális bérlakások bérletéről szóló 25/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

Pályázat kiírása szegregációt csökkentő céllal üzemeltetett szociális bérlakások bérbeadására

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

Döntés a Kastélykönyvtár épületének zárvatartásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Devecser Város Önkormányzata (Ellátásért felelős) tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Közösségi tér pályázat megvalósítása, felújítás kivitelezése

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központba klíma beszerzése

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Települési Értéktár Bizottság működésének támogatása

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Pápai Tankerületi Központ iskola konyha fenntartási költségeinek emelésére vonatkozó javaslata

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Devecseri Sportegyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Fekete Antal, Széchenyi és Lékai utca csomópontja tervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2022. szeptember 16.

                                                                                                                Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                     polgármester

Naptár: 
2022, szeptember 20 - 11:00

Szerzőről