Meghívó 2018. szeptember 5-én megtartásra kerülő nyilvános testületi ülésre

Létrehozás: 2018. Aug. 31. - 11:42

                                                                    M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. szeptember 5-én (szerdán) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                            N A P I R E N D  E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                    N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                           Előadó:

1

A telekadóról szóló 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Devecser Sportegyesület elszámolása

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Devecser 5. sz. átemelő szennyvíz szivattyú felújítása

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Az Iskolakonyhán meghirdetett konyhai kisegítő munkakör betöltésére érkezett pályázatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda csatorna javítása jégkár miatt

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Devecser, Szabadság tér 1-3. sz. alatt lévő Óvoda lapostető szigetelési munkák elvégzése

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Fakivágás – Park utca

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Startmunka programba 1 fő tovább foglalkoztatása

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Startmunka program keretében elvégzendő földművelési tevékenységekre megbízás

Ferenczi Gábor

polgármester

11

TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

12

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

13

TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó pszichológiai tanácsadás elvégzésére beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

14

TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó programok ellátására vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

15

TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

16

TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó fórumok szervezésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

17

TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó kommunikációs eszközös beszerzésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

18

EFOP-3.3.2-16-2016-00235 azonosítószámmal, „Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért” pályázathoz kapcsolódó szakmai vezető és projektmenedzsmenti feladatok ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

19

Oktogon-Rubber Kft. 0623/2 hrsz-ú ingatlan bérelt ingatlanrészre vételi ajánlata

Ferenczi Gábor

polgármester

20

Falugazdász irodának alkalmas helyszín biztosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

21

Meggyeserdő laktanya területén hangár bérbeadása

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2018. augusztus 31.

                                                                                                                    Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                        polgármester

Naptár: 
2018, szeptember 5 - 16:00

Szerzőről