Pályázati felhívás szegregációt csökkentő céllal üzemeltetett szociális bérlakás bérbeadására

Létrehozás: 2022. Nov. 24. - 12:00

                                                                                           PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő 1 db szegregációt csökkentő céllal üzemeltetett szociális bérlakás bérbeadására

1. A pályázók személyi köre

1.1. A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázó rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik,

b) a pályázónak és a vele együtt költöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 550%-át, amelynek számításánál az Szoctv. 10. § (1)-(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,

c) a pályázó nagykorú magyar állampolgár,

d) a pályázó a kérelem benyújtásakor Devecserben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerű itt tartózkodással rendelkezik,

e) a pályázónak a kérelem benyújtása előtt legalább 1 évvel Devecser 1. vagy 2. szegregátumában lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel vagy életvitelszerű ott tartózkodással kell rendelkeznie,

f) a pályázó a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” c. projekt megvalósulási ideje alatt legalább 1 évig a projekt munkatársaival igazolható módon együttműködött.

1. szegregátum: József Attila utca – Mező utca – Deák Ferenc utca – Mikes Kelemen utca,

2. szegregátum: Sümegi út nyugati oldala az Erkel Ferenc utcától – Miskei utca – Vásárhelyi utca – Homok utca mindkét oldala.

2. A szegregációt csökkentő céllal üzemeltetett szociális bérlakás pontos címe, alapterülete, helyiségeinek felsorolása, komfortfokozata, fűtési módja

 

 

 

Cím

 

 

Alapterület

 

 

Helyiségek

 

Komfortfokozat

 

Fűtési mód

 

1.

Devecser,

Bocskai u.

3. fsz. 2.

lakás 68 m2, terasz 18 m2

1 db előtér, 1 db közlekedő, 2 db szoba, 1 db fürdő, 1 db WC, 1 db háztartási helyiség, 1 db nappali+konyha, terasz

összkomfortos

gáz

A társasház napelem rendszerrel, energiatakarékos nyílászárókkal, valamint hőszigeteléssel ellátott.

3. A szegregációt csökkentő céllal üzemeltetett szociális bérlakás helyszíni megtekintését az üzemeltető Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja előre egyeztetett időpontban.

Molnár András Kadocsa ügyvezető igazgató elérhetőségei:

+36-20-245-9235, varosuzemeltetesatdevecser.hu

4. A megállapított lakbér havi összege 2022. évben:

 

 

 

Cím

 

Alapterület

 

Lakbér havi összege

1.

Devecser, Bocskai u. 3. fsz. 2.

77 m2

23.100,-Ft

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy 2023. január 1-től a havi bérleti díj a piaci körülményekhez fog igazodni, 34.650,-Ft-ra emelkedik.

5. A bérleti jogviszony időtartama

A bérleti szerződés 5 év határozott időtartamra kerül megkötésre.

6. A pályázatok elbírálásánál az előnyben részesítés esetei

A pályázat elbírálásakor, azonos feltételek megléte esetén előnyt élvez:

a) akinek társadalmi szempontból kiemelkedő és helyi érdekeket szolgáló érdemei voltak, vannak,

b) akinek támogatása helyi érdekeket szolgál,

c) aki tehetséges gyermeket nevel, akinek fejlődése szociális szempontból akadályozott,

d) akinek családjában olyan személy van, aki Devecser hírnevét öregbíti bármely oktatási, kulturális, közéleti területen,

e) aki önhibáján kívül lakhatás nélkül maradt egyedülálló szülő vagy gyám gyermekkel, gyermekekkel,

f) aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy tartásáról gondoskodik.

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlapot a Devecseri Polgármesteri Hivatal (8460 Devecser, Deák tér 1.) 3. számú pénzügyi irodájában lehet igényelni, valamint itt lehet benyújtani a pályázatot a kitöltött pályázati adatlap és az adatlapon felsorolt mellékletek 1 eredeti példányának leadásával 2022. december 9-én (pénteken) 12 óráig.

8. A pályázat elbírálásának várható időpontja

2022. december 16.

9. A szociális bérlakás használatával együtt járó együttműködési kötelezettségek

A bérbeadó a szociális bérlakások rendeltetésszerű és gondos használatát, továbbá a bérlői kötelezettségek teljesítését évente legalább négy alkalommal ellenőrzi. A bérlő köteles tűrni a bérbeadó igazolt képviselője általi ellenőrzést. A bérlő rendkívüli káresemény, hibafeltárás, -elhárítás, illetőleg veszélyhelyzet fennállása miatt az ellenőrzést tűrni, valamint a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzését is köteles biztosítani.

A bérlő köteles a lakás átvételétől számított 30 napon belül a közüzemi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket saját nevére megkötni, majd ezt a szerződések bemutatásával a bérbeadó felé 8 napon belül igazolni, valamint a Polgármesteri Hivatallal együttműködni és a közüzemi díjak befizetésének igazolását minden hónap utolsó napjáig bemutatni és a bérelt ingatlanon elhelyezett ingóságokra felelősségbiztosítást kötni.

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

D e v e c s e r , 2022. november 22.

                                                                                                                Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

CsatolmányMéret
PDF ikon Pályázati adatlap98.69 KB

Szerzőről