Tájékoztatás az Újtemetőről

Létrehozás: 2023. Aug. 16. - 15:42

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a  hulladékgazdálkodás országos átszervezése okán a Városüzemeltetési Kft. felszámolta a hulladékgyűjtő kalodákat az Újtemetőben, helyükre – az Avar Kft. kérésére a város felőli bejárathoz valamint a ravatalozó környékére - konténereket rendelt és helyeztetett el, melyeket havonta ürít a szolgáltató.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot az edények rendeltetésszerű használatára!

Hamarosan kavics kihelyezésével segíti a lakosságot a sírok gondozásában a Városüzemeltetés, valamint újabb kamerák kerülnek ki a területre.

Devecser, 2023. augusztus 16.

Ferenczi Gábor
polgármester

Szerzőről