Tájékoztatás Devecser, Emlékpark látványtavak horgászati tilalmáról

Létrehozás: 2017. Jun. 27. - 09:37

Tájékoztatás

Devecser, Emlékpark látványtavak horgászati tilalmáról

Egyre több bejelentés érkezik, hogy a város tavain engedély nélkül horgásznak.

A Devecser Város Önkormányzata tulajdonában lévő Devecser, Emlékpark látványtavak nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet 15.§ kimondja, hogy nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen horgászni csak állami horgászjegy és fogási napló birtokában, őshonos halfajokra csak azok egyedeinek megfogása és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. Devecser Önkormányzata tiltja a horgászatot.

Abban az esetben, ha a látványtavakon szabályszegés történne, akkor az intézkedő rendőr kezdeményezheti a halvédelmi bírságolási eljárás megindítását. A halvédelmi bírság kiszabása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §(1) bekezdése a) pontja szerint az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van.

A halgazdálkodásról és hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 65. § h) pontja kimondja, hogy a halgazdálkodási hatóság a szabályszegés során használt halfogásra alkalmas eszközt lefoglalhat, elkobozhat, elrendelheti a tulajdonos költségére történő megsemmisítését.

Kérjük, hogy az Emlékpark látványtavain senki ne horgásszon, ne kelljen szabálysértési bírságot megállapítani.

                                                                        Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal

Szerzőről