Térítésmentes tanácsadási nap Veszprémben a civil szervezeteknek

Létrehozás: 2019. Aug. 26. - 10:35
  1. Civil Információs Centrumok

Egyesületünk a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 2000. óta végez szolgáltatásokat a civil szektorban. Az akkor Civil Házként elnevezett szolgáltatás a 2012-es év óta – megerősített anyagi támogatással – Civil Információs Centrum néven működik tovább.

A Civil Információs Centrumok (CIC) feladatát olyan civil szervezetek látják el, akik ingyenesen segítik a működési területükön tevékenykedő civil szervezeteket.

Minden megyében és a fővárosban is találhatóak CIC irodák, amelyekhez civil szervezetek munkatársai fordulhatnak bármilyen információ-, tanács- vagy segítségkérés ügyében. A CIC-ek tevékenységi körébe tartozik többek között a civil szervezetek szakmai támogatása, a fenntarthatóság erősítése, valamint az állami támogatások szabály szerinti felhasználásának elősegítése.

 

A Civil Információs Centrumok szolgáltatásai:

·         segítséget, információkat nyújtanak a civil szervezeteknek adminisztratív kötelezettségeik elvégzéséhez,

·         információszolgáltatást biztosítanak a törvények és intézkedések megvalósulásáról,

·         tájékoztatják a szervezeteket a támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról,

·         folyamatos gyakorlati segítséget nyújtanak és egyéni tanácsadási szolgáltatást végeznek civil szervezetek részére (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén) – 2018-as évben 40 db tanácsadási nap és 10 képzési nap, mintegy 400 civil szervezet részvételével;

·         segítik a a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködését,

·         elősegítik a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködésének fejlődését,

 

  1. Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatai

A tájékoztató rendezvény fókuszában a hazai nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok) által leginkább kedvelt pályázati támogatásforma áll.

2011-ben az ún. „Civil törvény” (2011. évi CLXXV. törvény) életbe lépése jelentős változásokat hozott a nonprofit szervezetek életében.

2012-től ennek megfelelően megalakult a Nemzeti Együttműködési Alap (a 2003 óta működő Nemzeti Civil Alap utódja), melynek fő célja a civil szervezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával azok működésének megerősítése, a civil szektor fejlődésének elősegítése.

Az alap legfőbb forrása az adózók által fel nem ajánlott SZJA 1%, mely az idei évben (2019) 5.9 Milliárd Ft.

Ezen pályázati lehetőség különösen kedvelt a hazai szervezetek körében – 2017-ben mintegy 18 000 pályázat érkezett be – köszönhetően a viszonylag egyszerű adminisztrációjának és átlátható rendszerének.

 

  1. Miniszterelnökség

Társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésének feladatát 2018. augusztus óta a Miniszterelnökség látja el. Ez a civil és társadalmi kapcsolatok iránti kormányzati felelősségvállalás erősödését jelzi. 

E felelősségvállalásnak lényeges eleme a költségvetési források bővülése. Ugyanakkor a változni fog a civil szervezetek működésének szakmai támogatását végző civil információs centrumok tevékenysége is. A pénzügyi és szakma támogatási rendszerek az eddigieknél is hangsúlyosabban a klasszikus értelemben vett civil értékek érvényesülésének segítésére fognak irányulni.

A változások egybevágnak a civil szervezetek által jelzett igényekkel is.

 

Szerzőről