BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG- képriport

Létrehozás: 06/17/2019 - 09:59

Újabb sikeres tanévet zártunk. Elérkezett a ballagás és tanévzáró pillanata. A Himnuszt Heszné Soós Krisztina köszöntője követte, mely után Inzsöl Ivett, Nagy Zsófia és Cseh Dzsenifer német nyelven mondtak verset osztrák adományozóink: Maria von Henneberg asszony és Herbert Welebil úr tiszteletére, akik ezúttal sajnos nem tudtak részt venni rendezvényünkön. Ezt követően búcsút vett iskolánktól Kulcsárné Németh Gyöngyi tanárnő 8.a osztálya, és Horváth Csaba tanár úr 8.b osztálya. A végzős diákok nevében Kalányos Mária szólt hozzánk, Török Vivien pedig énekkel búcsúzott. Őket Dávid Eszter szavalata követte. Az itt maradó diákok nevében Pauer Alexandra és Kelemen Alexandra mondott beszédet. Ezután Forgács Brendon és Orsós Regina felkötötték osztályuk emlékszalagját az iskola zászlajára. Az ünnepség Mayer Gábor intézményvezető úr tanévzáró gondolataival folytatódott, aki köszöntötte iskolánk nyugdíjba vonuló dolgozóit, a legaktívabb nagypapát, és sor került a legjobb tanulmányi eredményt elérő felső tagozatos tanulók ösztöndíjainak átadására is. Ezután Bakos Hanna verssel fejezte ki a bizonyítványosztás kapcsán kialakult tanév végi érzéseit. Ezt követően iskolánk kiemelkedően teljesítő tanulói oklevelet és könyvjutalmat vehettek át, majd az eisenstadti Soroptimist nemzetközi szervezet nevében könyvjutalomban részesültek a német nyelv tanulásában jeleskedő tanulók. Ezután Dávid Eszter és Kalányos Mária vehette át a nevelőtestületi dicséretért járó jutalmat, melyet kulturális versenyeken való kiváló eredményeikkel érdemeltek ki. Ezt követően Ihászné Szabó Katalin, a Devecseri Zeneiskola vezetője mondta el a tanévben elért eredményeket, tudnivalókat. Mayer Gábor záró szavai után a Szózat hangjai csendültek fel. Végül minden osztály visszavonult tantermébe, ahol átvehették az egész éves munkájukért járó bizonyítványt. Minden tanulónak és pedagógusnak jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánunk a nyári szünetre!