Hősök napi megemlékezés Devecserben

Létrehozás: 05/29/2018 - 08:22

Szép hagyomány Devecserben, valamint országszerte is, hogy évente egyszer fejet hajtunk elődeink emléke előtt. A rohanó világ által kapott terheinket lerakva, ilyenkor méltóságteljesen gondolkodunk el élet-halál kérdéseiről, áldozatról, háború és a béke jelentéséről, hősiességről. Május utolsó vasárnapján, a hősök emlékére rendelt nemzeti ünnepen kegyelettel áldozott Devecser lakossága a világháborúkban elesett katonái, valamint a civil áldozatok emlékének. A megjelenteket a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar dallamai fogadták, majd Szente-Takács Anna, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetője, a nap moderátora üdvözlő, köszöntő szavai indították a megemlékezést. Ferenczi Gábor polgármester ünnepi beszédében elmondta, hogy a magyar hősök történelmünk zivataros időiben mindig megtették a lehetetlent, hogy még a legkilátástalanabb helyzetekben is kiálltak a magyar nemzet szabadságáért. Így nekünk utódoknak feladatunk, kötelességünk emlékük méltó módon történő őrzése. A polgármesteri szónoklatot követően Fábián Sándor nyá. zászlós a „csakis magadra számíthatsz” mindig időszerű tény tükrében fogalmazta meg, hogy a magyar nép soha nem számíthatott segítségre harcaiban, csakis önmagára. Majd feltette magának, és hallgatóságának a kérdést, hogy vajon ki is a hős? Mitől válik egy hétköznapi ember hőssé? Hiszen embernek születik, nem hősnek.
„Minden ember és minden nemzet életében felvirrad a nap, mikor meg kell érteni, hogy semmire és senkire nem számíthatunk e világon: egyedül vagyunk. Ez a pillanat, mikor minden ember - néha fogcsikorgatva, akarata ellenére - hős lesz.”
A felemelő gondolatokat követően koszorúzás vette kezdetét. Devecser Város Önkormányzata nevében koszorút helyezett el Ferenczi Gábor polgármester, Baráth Szilvia és Nyárs Hajnalka képviselők. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Devecseri Szervezete nevében Bognár Ferencné alpolgármester és Bella József koszorúzott. A Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub koszorúját - Kőszegi István nyá. törzszászlós, Puskás Tibor elnök, és Nagy Gábor nyá. százados helyezte el az emlékműnél, valamint a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület nevében Vitéz Németh Zsolt tiszteletbeli vitéz őrmester tisztelgett a hősök előtt. A megemlékezésen a jelenlévők hallhatták Ormándlaky Péter, a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar karnagya által szerzett Magyar Sors című zenekari művét, az ifjú fúvósok előadásában.
A hősi emlékműveknél elhelyezett emlékezés koszorúi hírül adhatják minden erre járónak, hogy közösségünk lelkében él a tisztelet azon elődeink iránt, akik életükkel fizettek az utókor békéjéért.