Ajkai Szépírók Devecserben

Létrehozás: 2019. Feb. 11. - 11:08

A 2017-ben alakult Ajkai Szépírók Társasága mutatkozott be a devecseri közönségnek a könyvtárban, amelynek tagjait Szente-Takács Anna igazgatónő kedves szavakkal fogadta, és megköszönte, hogy bemutatják kiválasztott alkotásaikat.

A klub vezetőjétől; Oravecz Edittől megtudtuk, hogy a Bányász Kulturális Egyesületen belül korábban asztaltársaság formában működtek, és 2017. április 11-én, a költészet napján alakultak társasággá 11 fővel. Valamennyien nyugdíjasok és amatőr alkotók, akik megbecsülik egymás irodalmi alkotását. Többeknek jelent már meg önálló kötete. A jelenlévők néhány mondattal bemutatták magukat és 1-2 választott művüket. Bakonyi Zoltánné volt ápolónőként egészségnevelő meséket ír. Az első „Füstös Filkó” című Devecserhez kötődik. Most a pszichéről mesélt. Józsa Károly Csöglén született, Devecserben járt kereskedelmibe, nyugdíjas kereskedő. „Beszédes” című verseit mondta el: Unokám született, Lókötő szitakötő, De jó a madárnak. Némethné Péntek Zsófia önállóan is bemutatkozott már városunkban, most is „hazajött”. Mindig a Somló környékén élt, ezt a tájat örökíti meg gyermekkorától napjainkig. „Szeretnék egyszer még” című versét mondta el és a Somlóról szóló meséjéből olvasott fel. Fábián Sándor Devecserben született, néhány éve kezdett el írni. 3 versét hallhattuk: A csend halála, Porszemek álma, Téli esték varázsa. Horváth Sándorné 2008-tól alapítótag, első versét szavalta el, amelyet az édesanyjáról írt. Kovács György, a devecseri erdészet egykori dolgozója, a feleségéről, a szeretetről, a feladatokról szedte rímekbe verseit. Dr. Makkay Lászlóné (Makkay Mária) tanárnő, pszichológus, férje a településünkön volt körzeti orvos. Új kötetéből olvasott versei életérzéseiről, a közéletről szólnak őszinte véleménnyel. Oravecz Edit, a társaság vezetője, 1961-től a padragi bányánál dolgozott, hosszú évekig a művelődési ház művelődésszervezője volt. Versei személyes jellegűek, gyermekeinek, barátainak, munkatársainak, családjának írta, megörökítette a bányászok életét is. Vajai Károlyné verset nem ír „csak” mond, több versenyen vett részt eredményesen. Most egy Gárdonyi Géza és egy Nagy László verset szavalt el. A műsor végén Szente-Takács Anna szép gesztusként könyveket ajándékozott a könyvtár nevében a társaság tagjainak. Nagyszerű csapat, amelyet az irodalom szeretete, egymás alkotásainak elismerése és az alkotóvágy tart össze. Talán Devecserben is életképes lenne egy hasonló klub!?

Váti Ferenc   

Szerzőről

DVTV