Elismerik és megtartanák a védőnőket Devecserben

Létrehozás: 08/03/2023 - 16:07

Elismerik és megtartanák a védőnőket Devecserben Erről határozott egyhangúlag Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 3-ai ülésén. A védőnők beszámolóját a képviselők elfogadták, munkájukat megköszönték. A polgármester javaslatára a hét fős testület a határozatban rögzítette azt is, hogy az önkormányzat a törvényi feltételek rendelkezésére állása esetén a továbbiakban is fenn szeretné tartani a szolgálatot.

A törvényi feltételek azonban jelenleg nem állnak fenn. Mint ahogyan az már az országos híradásokba is bekerült, Ferenczi Gábor polgármester a devecseri testület teljes támogatásával törvénymódosítást kezdeményezett az egészségügyi alapellátás átszervezésével, jelesül a védőnői szolgálatokkal kapcsolatban, miszerint az önkormányzatok maguk dönthessenek arról, hogy július 1-je után is működtetni kívánják-e a helyi védőnői szolgálatot vagy - ahogyan azt a hatályba lépett vonatkozó törvény előírja - annak működtetése átkerüljön a kijelölt vármegyei intézményhez. A helyi, ugyanakkor országos jelentőségű kezdeményezést, melyhez azóta már több tucat önkormányzat csatlakozott, a Parlament szakbizottsága napirendre tűzte ugyan, de az ülésre meghívott, azon megjelent devecseri polgármester felterjesztőként mégsem vehetett részt a vitában, a javaslatot pedig a bizottság többsége elutasította. Amennyiben nem változik a törvény, annak végrehajtása után a védőnők nem az önkormányzatok munkavállalóiként folytatnák munkájukat, holott Devecserben mindhárom védőnő írásban is jelezte, hogy maradna az önkormányzat kötelékében. Ferenczi Gábor hangsúlyozta, hogy a központosítással, annak bevezetése módjával sérül számos szabadságjog; az önkormányzatok, az általuk képviselt helyi közösségek és a munkavállalók önrendelkezési joga mellett a munkahely és a munkáltató megválasztása feletti szabad rendelkezés illetve a szubszidiaritás elve, azaz a helyi szintű döntéshozatal és feladatellátás elsőbbrendűsége is a felülről vezérelt irányítással szemben. A védőnők nevében Péterfi Anikó elmondta, hogy az önkormányzattal mint fenntartóval kiváló a kapcsolat, kiemelte a naprakész együttműködés előnyeit, a kifogástalan munkakörülményeket. Rámutatott, hogy a jövővel kapcsolatban még mindig rengeteg a nyitott kérdés. A jelenlegi magas színvonalú ellátást helyi szinten kellene a továbbiakban is biztosítani, hiszen a védőnői szolgálatoknak rendkívül mély a beágyazottságuk a településeken, hiszen bizalmi kapcsolatban vannak a kisgyermekes családokkal, egy megyei kórházból pedig nem látszanak a helyi igények, szükségletek és a megoldandó problémák.