Trianonra emlékeztek Devecserben

Létrehozás: 06/11/2020 - 17:47

Az előírási szabályokat betartva tartotta meg az önkormányzat a trianoni emlékünnepségét az Emlékparkban a kettős keresztnél. A templom 100 másodperces harangzúgása után csendült fel a Himnusz. A megjelenteket Szente Takács Anna könyvtárigazgató köszöntötte, aki egyben narrátora is volt az ünnepségnek. A méltó emlékezés Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versének felvételről történő elhangzásával kezdődött. Ferenczi Gábor polgármester nagyívű beszédében idézte fel a 100 évvel ezelőtt aláírt békediktátum igazságtalanságát s kitért arra, hogy milyen súlyos árat fizettünk mi magyarok az I. világháborúban való jelenlétünkért. Szólt a határon túli két testvérvárossal történt kapcsolat felvételének jelentőségéről, a összetartozás fontosságáról. Ezután Ihászné Szabó Katalin helyi képviselő szavalta el Juhász Gyula: Trianon című versét, majd Ferenczi Gábor gyászszalagot kötött az emlékműre. Az önkormányzat mellett a Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub nevében Binder Károlyné nyá. törzszászlós, Puskás Tibor nyá. alezredes, Kőszegi István nyá. törzszászlós, valamint a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület nevében vitéz Németh Zsolt tiszteletbeli csendőr őrmester koszorúzott. Az ünnepség a Székely Himnusz közös eléneklésével ért véget.