A Képviselő-testület 2022. január 18-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2022. Jan. 14. - 10:43

                                                                           M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. január 18-án (kedden) 13,30 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                        N A P I R E N D

                             T á r g y :                                                                                             Előadó:

1

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének, engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi munkálatainak ütemterve

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Tájékoztatás a Bocskai utcai önkormányzati szociális bérlakások engedélyeztetéséről

Krápiczné Kozma Zsuzsanna

beruházási ügyintéző

Molnár András Kadocsa

ügyvezető igazgató

4

Tájékoztatás a Meggyeserdei iparterület fejlesztésével kapcsolatban

Krápiczné Kozma Zsuzsanna

beruházási ügyintéző

Molnár András Kadocsa

ügyvezető igazgató

5

Döntés pályázatok benyújtásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

Krápiczné Kozma Zsuzsanna

beruházási ügyintéző

6

Buszpályaudvari büfé üzemeltetésére pályázat kiírása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Tulajdonosi hozzájárulás megadása

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Devecser, Nagy László utca országos közútra (kolontári út) történő kikötésére adott tervezői ajánlat

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Devecser, Park utcában járda kialakítására adott tervezői ajánlat

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Devecser, Park utcában és a Művelődési Központ udvarában parkoló kialakítására adott tervezői ajánlat

Ferenczi Gábor

polgármester

11

A Devecseri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2022. január 14.

                                                                                                              Ferenczi Gábor sk.            

                                                                                                                  polgármester

Szerzőről