A Képviselő-testület 2022. július 27-én rendkívüli nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2022. Jul. 22. - 11:16

                                                                               M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. július 27-én (szerdán) 9,00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                           N A P I R E N D

         T á r g y :                                                                                                                               Előadó:

1.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 21/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

 2.

A szociális bérlakások bérletéről szóló 25/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

Halbrucker Katalin bérlakás kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Devecser 333/1 hrsz.-ú ingatlan társasház alapító okiratának jóváhagyása és pályázat kiírása szociális bérlakások bérbeadására

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Könyvtár és helytörténeti múzeum üzemeltetésére kötött ingyenes használati megállapodás módosításának kezdeményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde két csoportjában a maximális gyermeklétszám emelésének engedélyezése

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat megvalósítása

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Park utcai járda kivitelezése

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Devecseri Sportegyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Vagyonnyilatkozatot-kezelő Bizottság személyi összetétele

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2022. július 22.

                                                                                                                      Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                          polgármester

Meghívó bizottsági ülésre

Naptár: 
2022, július 27 - 09:00

Szerzőről