A Képviselő-testület 2022. november 22-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2022. Nov. 18. - 12:29

                                                                               M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. november 22-én (kedden) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

Művelődési Központ Devecser, Jókai u. 3.

                                                                               N A P I R E N D

                         T á r g y :                                                                                                                 Előadó:

1

Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri Rendőrőrs beszámolója Devecser város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Bakos András

őrsparancsnok

2

Közmeghallgatás

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Devecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 21/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

5

A szociális bérlakások bérletéről szóló 25/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Az építményadóról szóló 15/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

A telekadóról szóló 16/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

8

A Devecseri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

9

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének, engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 1/2022.(I.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ terembérleti díjai

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Pályázat kiírása szegregációt csökkentő céllal üzemeltetett szociális bérlakás bérbeadására

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Antal Ilona bérlakás iránti kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

14

Devecser Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) 2. felülvizsgálata

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Igazgatási szünet elrendelése a Devecseri Polgármesteri Hivatalban

Ferenczi Gábor

polgármester

16

Beszámoló állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését követő hasznosításáról

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Hozzájáruló nyilatkozat kérése

Ferenczi Gábor

polgármester

18

Berecz Gábor bérleti ajánlata

Ferenczi Gábor

polgármester

19

Devecser 333/3 hrsz.-ú lakótelek értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

20

Devecser 2132 hrsz.-ú lakótelek értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

21

Devecser 2135 hrsz.-ú lakótelek értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

22

Devecser 1015/31 hrsz.-ú lakótelek értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

23

278/2022.(X.26.) Kt. határozat visszavonása

Ferenczi Gábor

polgármester

24

Naptári éven belüli lejáratú folyószámlahitel-keret iránti kérelem

Ferenczi Gábor

polgármester

25

A víziközmű használati díj számlán felhalmozott összeg felhasználása

Ferenczi Gábor

polgármester

26

ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

27

Klímák beszerzése

Ferenczi Gábor

polgármester

28

Devecseri Sportegyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

29

Medicopter Alapítvány kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

30

Szent Imre u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

31

Árpád u. 7. szám alatti ingatlanrész hasznosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

32

2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

33

Tájékoztató a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről

Ferenczi Gábor

polgármester

34

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2022. november 18.

                                                                                                             Ferenczi Gábor sk.  polgármester

Naptár: 
2022, november 22 - 16:00

Szerzőről