Téli rezsicsökkentés

Létrehozás: 2018. Aug. 27. - 09:34

                                                                                                    Lakossági Hirdetmény

                                                                                                    a téli rezsicsökkentés

végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) végrehajtásáról

Tájékoztatjuk Devecser város lakosságát, hogy a támogatás keretében a Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján (8460 Devecser, Deák tér 1.), ügyfélfogadási időben (hétfőn: 8 – 15,30 óra között, szerdán: 8 – 15,30 óra között, pénteken: 8 – 12,00 óra között) 2018. szeptember 3. napjától 2018. október 15 napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Igénybejelentő nyilatkozat 2018. szeptember 3. napjától ügyfélfogadási időben kérhető a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján, vagy letölthető a www.devecser.hu honlapról.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Megkérjük az érintett lakosságot, hogy bejelentett lakóhelyüket, vagy bejelentett tartózkodási helyüket szíveskedjenek rendezni. Ugyanazon címre kizárólag egy igénybejelentés nyújtható be, vagyis ha több család, külön háztartásban is lakik egy címen, abban az esetben is csak egy igénylés adható be.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, így nem részesülhet ebben a támogatásban, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz lakossági földgázfogyasztó vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

Továbbá a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A határidő lejártát követően a benyújtott igényeket összesítjük és azt továbbítjuk a Magyar Államkincstárnak.

Ezt követően a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

  1. egységes, országos adatbázist hoz létre;

  2. adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben;

  3. BM OKF főigazgatója meghatalmazást ad a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének, hogy – az adminisztratív vizsgálat részeként – szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végezzen.

  4. A helyszíni vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

  5. A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat részére kiadott támogatói okirat fogja szabályozni. Így a további információkról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

 

                                                      Bendes István sk.                                                                   Ferenczi Gábor sk.

                                                             jegyző                                                                                   polgármester

CsatolmányMéret
Fájl Igénybejelentő nyilatkozat15.64 KB
Naptár: 
2018, szeptember 3 - 08:002018, október 15 - 16:00

Szerzőről