EFOP-3.3.2-16-2016-00235 - Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért

Létrehozás: 2019. Mar. 20. - 14:06

Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért

 

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00235

A kedvezményezett neve: Devecser Város Önkormányzata

Elnyert támogatási összeg: 24 900 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt időtartama: 2018. szeptember 01. - 2020. február 29.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Devecser Város Önkormányzata fontosnak tartja a tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák jelentőségét, ami jelentősen hozzájárulhat a köznevelésben részt vevők tudásának gyarapításához, a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Ennek érdekében a támogatást nyert projekt végrehajtásával vállalja, hogy hozzájárul a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez; elősegíti a köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatását a nem formális és informális tanulási alkalmakkal.

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetésével és szakmai irányításával a bevont intézmények mint együttműködő partnerek kooperációja révén, az egészséges, mozgásgazdag életmód népszerűsítése érdekében, a környezettudatos gondolkodás, a kreatív érzékek, matematikai és logikai kompetencia fejlesztése és az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése céljából különböző tanórán kívüli tevékenységek valósulnak meg az intézményekben (heti és havi szakkör, foglalkozássorozat, vetélkedő, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozás, témanap és tábor).

A projektbe bevont diákok száma 240 fő, közülük az egyes tevékenységek során a 20%-ot meghaladja a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya.

 

A projektbe bevont együttműködő oktatási-nevelési intézmények:

- Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI,

- Káptalanfai Pusztai Ferenc Általános Iskola,

- Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola,

- Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola,

- Tüskevári Általános Iskola,

- Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde, Devecser.

 

CsatolmányMéret
PDF ikon tajekoztato_devecseri_muvelodesi_haz.pdf128.9 KB

Szerzőről