Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére

Létrehozás: 2021. Apr. 22. - 09:10

Devecser Város Önkormányzata

 

pályázatot hirdet

az I. számú háziorvosi körzetben háziorvos

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Ifjúság utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi feladatok teljes körű ellátása Devecser I. számú háziorvosi körzet területén, valamint Kolontár településen

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetemi végzettség, 

          A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.   

          (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,

•         büntetlen előélet,

•         cselekvőképesség,

•         magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz,

•         30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy

          annak megkéréséről szóló igazolás,

•         végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

•         egészségügyi működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás,

•         MOK tagság igazolása,

•      a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt, a +36-88-512-630 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak Devecser Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1019-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldala - 2021. április 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A munkakör az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján, vállalkozási jogviszonyban is ellátható. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Az Önkormányzat az állás betöltője részére szolgálati lakást biztosít.

Szerzőről