Területi együttműködés segítése a Devecseri járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0044

Létrehozás: 2015. Sep. 08. - 17:06

 

 

 

 

 

 

Devecser Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Programjának keretén belül 2015 márciusában vissza nem térítendő támogatást nyert a Devecseri járásban elhelyezkedő települések és azok szervezeteinek együttműködését elősegítendő, a hátrányos helyzetű csoportok fejlesztésének érdekében. A projekt összköltsége bruttó 34 000 000 Ft, melynek 100 %-át az Európai Szociális Alap finanszírozza.

A projekthez csatlakozni kívánó települések helyi esélyegyenlőségi programjai alapján elmondható, hogy a térségben alapvető gondot jelent az orvosi, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosítása. A településeken – egy kivételével – csak a közfoglalkoztatásnak köszönhetően csökkentek a munkanélküliségi adatok. A bővülő foglalkoztatottsági mutatók nem jártak együtt érezhető életszínvonal javulással. Ezt abban is látható, hogy még a relatív alacsony munkanélküliségi adatokkal rendelkező településeken is magas a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, ami egyértelműen az alacsony jövedelmekre vezethető vissza.

A települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjaikban erre a helyzetre a közfoglalkoztatás hatékonyabbá tételétől várják a javulást, ezen keresztül pedig a roma nemzetiségű és mélyszegénységben élő lakosaik helyzetének javulását.
Az önkormányzatok jellemzően csak a saját eszköztárukban gondolkodnak a fejlesztési lehetőségek kapcsán, még kevéssé nyitottak a civil szférával, az egyházakkal való kapcsolatokban rejlő lehetőségek iránt.
A fentiek alapján egy olyan térségi partnerség előmozdítása a cél, amelyben hangsúlyos szerepet kapnak a civil szervezeti szereplők, és amely alternatív megoldásokat hozhat a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségek továbbfejlesztésére.
A járási szinten kezelendő problémák tehát egyrészt az apró- és törpefalvas településszerkezet méreteiből fakadó szolgáltatáshiányok; másrészt az alacsony státuszú, mélyszegénységben élő – köztük roma származású – csoportok produktivitásának, ezen keresztül munkaerő-piaci reintegrációjának javítása; a közfoglalkoztatás hatékonyságának erősítése.

A projekttel kapcsolatban bővebb információ kérhető:

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8460 Devecser, Deák tér 1.
Tel.: 88/512-630, 88/512-730, 88/512-740
Telefax: 88/512-710
E-mail: hivatalatdevecser.hu

Ferenczi Gábor polgármester
Tel.: 88/512-632
E-mail: polgarmesteratdevecser.hu

Szerzőről

gergo