A Devecseri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet anyakönyvvezető-hatósági ügyintéző állás betöltésére

Létrehozás: 2021. Sep. 17. - 08:18

A Devecseri Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

anyakönyvvezető-hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Deák tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 25. Anyakönyvi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Hatósági feladatok (hagyaték, földművelésügy, állategészségügy, növényvédelem, ipar-kereskedelem, rendezvénytartás), anyakönyvvezetői és népességnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása, hatósági bizonyítványok kiállítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvi és hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  1. Magyar állampolgárság,
  2. Cselekvőképesség,
  3. Büntetlen előélet,
  4. Középiskola/gimnázium és anyakönyvi szakvizsga,
  5. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
  2. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  3. szakképesítést igazoló okirat másolata,
  4. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörösné Soós Ágnes jegyző nyújt, a 06-88-512-638 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1018-20/2021., valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető-hatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS: 2021. szeptember 17.

Szuperinfo - 2021. szeptember 24.

Napló - 2021. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő 6 hónap. A Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzője fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

CsatolmányMéret
PDF ikon Anyakönyvvezető-hatósági ügyintéző67.51 KB

Szerzőről

DVTV