A Képviselő-testület 2021. december 16-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2021. Dec. 13. - 12:05

                                                                                    M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. december 16-án (csütörtök) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                                    N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                               Előadó:

1

A Devecseri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Tájékoztatás a Bocskai utcai önkormányzati szociális bérlakások engedélyeztetéséről

Krápiczné Kozma Zsuzsanna

beruházási ügyintéző

3

2022-2023 évi Startmunka program tervezése

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Karbantartási munkacsoport létrehozása az Önkormányzatnál

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Beszámoló állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését követő hasznosításáról

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Szociális célú tűzifa szállítása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

A Vadvirág utca Hunyadi utcáig történő meghosszabbítására adott tervezői ajánlat

Ferenczi Gábor

polgármester

8

A Deák Ferenc utca és az Újtemető út közötti átkötés kialakítására, az Újtemető melletti parkolók kialakítására, valamint a Kodály Zoltán utca és Miskei utca csomópontjának kialakítására adott tervezői ajánlat

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Lakosság tájékoztatása Devecser város környezeti állapotáról

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Devecser város környezetvédelmi programjának elkészítése

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Devecser I. és IV. számú háziorvosi körzet működése

Ferenczi Gábor

polgármester

12

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

14

Devecseri Sportegyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeret kérelem

Ferenczi Gábor

polgármester

16

A 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

17

2022 Gárdonyi Géza Emlékévvé nyilvánítása

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2021. december 13.

                                                                                                               Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                    polgármester

Szerzőről