A Képviselő-testület 2021. november 10-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2021. Nov. 08. - 15:06

                                                                                  M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. november 10-én (szerdán) 13,30 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                                N A P I R E N D

                         T á r g y :                                                                                                           Előadó:

1

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ névmódosításának átvezetése az érintett önkormányzati rendeletekben

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Pályázat víziközmű hálózatok átalakítására, fejlesztésére, víziközmű rendszerek állapot felmérésre - KEHOP 2.1.11.

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Devecser szennyvíztisztító rendszeren az 5-ös átemelőben üzemelő szivattyúk javítása

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Devecseri Sportegyesület támogatási kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Útburkolat javítása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Tájékoztatás a Bocskai utcai önkormányzati szociális bérlakások engedélyeztetéséről

Krápiczné Kozma Zsuzsanna

beruházási ügyintéző

D e v e c s e r , 2021. november 8.

                                                                                                                          Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                               polgármester

Szerzőről