Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére

Létrehozás: 2021. Jul. 09. - 08:32

Devecser Város Önkormányzata

                       

pályázatot hirdet

az I. számú háziorvosi körzetben háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Devecser Város Önkormányzata I. számú háziorvosi körzet 8460 Devecser, Ifjúság utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi feladatok teljes körű ellátása Devecser I. számú háziorvosi körzet területén, valamint Kolontár településen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  1. Egyetem, A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
  2. büntetlen előélet,
  3. cselekvőképesség,
  4. magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. fényképes szakmai önéletrajz,
  2. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
  3. végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  4. egészségügyi működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
  5. MOK tagság igazolása,
  6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt a 06-88/512-630 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1019-3/2021., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közigállás internetes honlapja - 2021. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A munkakör az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján, vállalkozási jogviszonyban is ellátható. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Az Önkormányzat az állás betöltője részére szolgálati lakást biztosít.

 

Szerzőről