Szociális célú tűzifa 2023.

Létrehozás: 2023. Sep. 18. - 12:34

Lakossági Hirdetmény!

Tájékoztatjuk Devecser város lakosságát, hogy Devecser Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Belügyminisztérium szociális célú tűzifa juttatására kiírt pályázatára az idei évben is, ez alapján 358 erdei m3 keménylombos tűzifa igénylésére nyílik lehetősége a Tisztelt Lakosságnak rászorultsági alapon, NEM konyhakész kiszállítással.

Az Önkormányzat az idei évben is vállalta a pályázat önrészét, 909.320,-Ft-ot, valamint a tűzifa erdőről a háztartásokba történő szállításának költségét.

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 22/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) 2023. szeptember 4. napján lép hatályba.

Kérelem nyomtatványt igényelni és leadni a Devecseri Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (8460 Devecser, Deák tér 1.), ügyfélfogadási időben (hétfőn: 8 – 15,30 óra között, szerdán: 8 – 15,30 óra között, pénteken: 8 – 12,00 óra között) 2023. szeptember 4. napjától 2023. október 15. napjáig lehet, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

E-mailen érkezett kérelmeket elfogadni nem tudunk!

A kérelem leadásakor – az adatok egyeztetése miatt – szíveskedjenek magukkal hozni a saját és az ingatlanban együtt élő személyek lakcímigazolványát, TAJ kártyáját és a szükséges jövedelem igazolásokat.

Az egy főre jutó jövedelem határ

- család esetén 150.000,-Ft/fő,

- egyedül élő esetén 200.000,-Ft.                              

Az Önkormányzati rendelet teljes egészében megtalálható a www.devecser.hu hivatalos honlapon a kihirdetett rendeletek között.

A kérelem nyomtatvány letölthető a csatolmányból.

D e v e c s e r , 2023. szeptember 1.

Vörösné Soós Ágnes sk.                      Ferenczi Gábor sk.
 jegyző                                                            polgármester

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja Kérelem nyomtatvány49 KB
Microsoft Office dokumentum ikonja Munkáltatói igazolás11.5 KB

Szerzőről